Przykładowe cele sesji rozwojowych:

 • Zastąpienie managera odchodzącego z pracy
 • Budowanie autorytetu w zespole
 • Stabilizacja trudnej sytuacji projektowej
 • Zakończenie projektu sukcesem
 • Zapewnienie efektywnej komunikacji z członkami zespołu
 • Motywacja w zespole
 • Efektywne wykorzystanie czasu
 • Innowacje w projekcie

Forma:

 • Czas 1,5h
 • Spotkania raz na tydzień
 • Coaching, mentoring, obserwacja podczas pracy

Podczas pierwszej sesji wspólnie z uczestnikiem ustalamy dalekosiężny cel.

Dojście do tego celu odbywa się metodą małych kroków (mini iteracji). Każda indywidualna sesja
kończy się planem działania na najbliższy tydzień.