Udział w szkoleniu to:

 • dwa dni praktyki poprzez aktywne ćwiczenia,
 • najwyższa jakość szkoleń potwierdzona przez setki uczestników,
 • przykłady zastosowania EVO w różnych firmach,
 • obszerne materiały szkoleniowe,
 • konsultacje i wsparcie trenera po szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnego powtórzenia udziału w szkoleniu.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Jakub Drzazga

Zazwyczaj w projektach jest silne skupienie na procesie delivery. Nieustannie próbuje się zwiększyć ilość dostarczanych funkcjonalności. Nikt nie myśli o tym co trzeba zrobić aby powstało więcej wartości biznesowej.

Szkolenie Evolutionary Project Management to szansa, aby przedefiniować cel projektu z realizacji zakresu na realizację potrzeb interesariuszy. Przykładowo zamiast stworzenia nowej wersji systemu biletowego, prawdziwym celem może być:

 • skrócenie o 55% czasu jaki pasażer poświęca na kupno biletu,
 • zwiększenie o 37% pozytywnych odpowiedzi w ankiecie „Czy jesteś zadowolony z obecnego stanu komunikacji miejskiej w Katowicach?”.

Największą wartością EVO jest możliwość dostosowywania zakresu na bieżąco, aby osiągnąć założone cele.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • określić wszystkich interesariuszy – bez choćby jednego możesz odnieść projektową klęskę,
 • Określić potrzeby interesariuszy i przedstawić je w sposób MIERZALNY,
 • Zastosować Impact Estimation Table – oszacować jak różne rozwiązania wpłyną na realizację tych potrzeb,
 • Zaplanować pracę w sposób ewolucyjny – częste i regularne pomiary wpływu stworzonych funkcjonalności na wartość biznesową.

Grupa docelowa

 • Product Ownerzy
 • Product Managerowie
 • Project Managerowie
 • Scrum Masterzy
 • Specjaliści UX
 • Sympatycy zarządzania produktem