Program:

 • Wprowadzenie do metodyk Agile
 • Role w Scrumie
 • Rola samoorganizacji w zespole
 • Praca w iteracji
 • Planowanie Sprintu
 • Maksymalizowanie wartości dla klienta
 • Estymacja ilości pracy (Planning Poker)
 • Skalowanie Scruma
 • Jak zacząć pracę ze Scrumem?
 • Najczęstsze problemy przy wprowadzaniu Scruma
 • Problemy uczestników

Forma:

 • Czas 2 dni
 • Warsztaty

Każdy uczestnik po szkoleniu będzie potrafił określić wszystkie elementy metodyki Scrum oraz
wytłumaczyć, jaki jest ich cel. Pozna również narzędzia, które może od razu zastosować w swoim
projekcie.

Każdy z uczestników otrzyma zestaw kart do Planning Pokera oraz certyfikat potwierdzający
ukończenie szkolenia.