Każda firma jest inna w związku z czym może mieć specyficzne oczekiwania. Dlatego czasami standardowe usługi nie są wystarczające. Wtedy wspólnie z klientem ustalamy jaka jest jego potrzeba i w jaki sposób mogę udzielić mu pomocy.

Przykładowe usługi:

  • Prowadzenie retrospektyw
  • Wdrażanie Scruma w organizacji
  • Dopasowanie metryk do potrzeb firmy
  • Warsztaty i szkolenia „szyte na miarę”