Certyfikowane Szkolenia Scrum i Kanban

Pomagam firmom rozwijać umiejętności zespołów i tworzyć wartościowe produkty w złożonych projektach.

Zaufali mi

Nie przestawaj się rozwijać!

Dołącz do newslettera i pozostań ze mną w kontakcie – daje słowo, że będę dzielił się wiedzą z zakresu zarządzania procesem, produktem oraz leadrership’u.

Moje usługi

Szukasz szkoleń dla siebie, dla swoich pracowników, a może dla całego zespołu? Zapoznaj się z moją ofertą i znajdź usługę odpowiadającą Twoim potrzebom.

1. Szkolenia otwarte

Wspólna nauka z osobami z różnych środowisk i obszarów to świetny sposób na wymianę wiedzy i spojrzenie na własne problemy przez pryzmat osób z innym doświadczeniem. 

 

2. Szkolenia dla firm

Jest to forma szkoleń, organizowanych na indywidualne potrzeby klienta w jego siedzibie lub innym uzgodnionym miejscu. Wyłącznie dla pracowników wybranej firmy lub jednostki sektora finansów publicznych.

 

3. Konsulting

Pomagam firmom wytwarzającym oprogramowanie ustalić z jakimi problemami się borykają i co ważniejsze pomagam znaleźć lekarstwo. Lekarstwo zwalczające nie objawy, lecz prawdziwe, głębokie przyczyny.

Oferta szkoleniowa

Indywidualne sesje rozwojowe

Sesje najczęściej przyjmują formę coachingu albo mentoringu. Podczas pierwszego spotkania wspólnie z uczestnikiem ustalamy dalekosiężny cel. Dojście do tego celu odbywa się metodą małych kroków (mini iteracji). Każda indywidualna sesja kończy się planem działania na najbliższy tydzień.

Jesteś zainteresowany taką formą rozwoju? Skontaktuj się ze mną.

 • Kanban System Design (KMP I)
 • Kanban Systems Improvement (KMP II)
 • Team Kanban Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • Professional Scrum Master II
 • Professional Scrum with Kanban
 • Professional Scrum Product Owner
 • Professional Scrum Product Owner - Advanced
 • Applying Professional Scrum
 • Applying Professional Scrum Software
 • Professional Scrum with UX
 • Professional Agile Leadership Essentials
 • Scaled Professional Scrum

Program: 

 • Praktyki Metody Kanban
 • Wizualizacja rożnych typów pracy oraz usług
 • Sposoby ograniczania Pracy w Toku
 • STATIK: Narzędzie do wprowadzania Kanbana
 • Klasy serwisów (Classes of Service)
 • Projektowanie tablic i elementów pracy w systemie Kanban
 • Systemy ciągnione (pull)
 • Metryki Kanban
 • Ewolucyjna droga w kierunku ulepszania organizacji
 • Praktyczna wiedza jak zapewnić ciągły przepływ pracy i wartości (flow)
 • Budowa systemu Kanban odzwierciedlającego obecny proces w Twojej organizacji
 • Zwiększanie efektywności przepływu

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Szkolenie Kanban Management Professional I nazywane również Kanban System Design, to praktyczne wprowadzenie w metodę Kanban i zarządzanie za jej pomocą wszelką pracą nienamacalną, intelektualną lub kreatywną.

Pozwala zrozumieć i ulepszać orientację usługową zespołu, przez co staje się silnikiem zmian w rękach formalnych i nieformalnych liderów, Project Managerów, Scrum Masterów, Agile Coachów.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP).

Program: 

 • Dogłębne zrozumienie praktyk oraz prawideł metody Kanban
 • Studium przypadku:
  • Ewolucyjna droga ku zwinności dzięki metodzie Kanban
 • Kadencje Kanbanu
  • Organizacja pętli zwrotnych
  • Spotkania
  • Komunikacja na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • Upstream Kanban:
  • Zarządzanie opcjami (np. Backlogiem Produktu)
 • Skalowanie Kanbanu – ewolucja podejścia „end-to-end”
  • Zespół
  • Portfolio
  • Zarząd
 • Role i odpowiedzialności w organizacjach kanbanowych
 • Metody radzenia sobie ze zmiennością przedmiotu pracy, środowiska,
  Koszty transakcyjne i koordynacyjne

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Szkolenie KMP II jest szkoleniem zaawansowanym. Zaleca się wcześniejszy udział w szkoleniu KMP I i/lub dłuższe doświadczenie z wdrażaniem Kanbanu w organizacjach przynajmniej na poziomie jednego zespołu. W przypadku wątpliwości wskazany jest wcześniejszy kontakt.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP).

Program:
 • Zrozumienie kluczowych idei stojących za Metodą Kanban
 • Zarządzanie zmianą na sposób kanbanowy - 3 Zasady Wprowadzania Zmiany
 • 6 Praktyk Metody Kanban
 • Usprawnienia przepływu oraz Limity Pracy w Toku
 • Kadencje Kanbana wpływające na zwiększenie skupienia i samoorganizację zespołu
Forma:
 • 1 dzień
 • Warsztaty online
Metoda Kanban to ogromne źródło idei i narządzi pozwalających zarządzać praktycznie każdym serwisem - od kilkuosobowego zespołu, aż po wielotysięczne organizacje. Najważniejsze jest jednak to, że Metoda Kanban pozwala na bardzo szybkie usprawnienia każdego systemu, prowadzące do tego, aby dostarczać: szybciej, więcej, bardziej przewidywalnie. Metoda Kanban daje również narzędzia do tego, aby zarządzać wartością biznesową w sposób optymalny. Wybierając to szkolenie zrozumiesz, jak zacząć pracę z Kanbanem. Poznasz 6 praktyk Kanbana do zastosowania od razu. Zdobędziesz tytuł Team Kanban Pratitioner.

Program: 

 • Wprowadzenie do metodyk Agile
 • Empiryzm w zarządzaniu produktem:
  • Transparencja
  • Inspekcja
  • Adaptacja
 • Role w Scrumie
 • Samoorganizacji w zespole
 • Zdarzenia scrumowe czyli praca w Sprincie
 • Maksymalizowanie wartości klienta
 • Jak zacząć pracę ze Scrumem?
 • Najczęstsze problemy przy wprowadzaniu Scruma
 • Problemy uczestników

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSM I o wartości 150 USD      
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • Zniżka 40% na PSM II

Wiele osób zapomina, że celem prowadzenia projektów jest działający software. Taki, który użytkownikowi da ogromną wartość. Scrum jest czymś, co ma nam w tym pomóc. Istnieje jednak pułapka, że nie znając dobrze zwinnych narzędzi możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego.

Dlatego właśnie na moich warsztatach opieram się na doświadczeniach, które zbierałem latami, zarówno jako programista, Scrum Master oraz konsultant usprawniający całe organizacje.

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział, jakie idee stoją za podejściem zwinnym oraz dlaczego warto stosować Scruma.

Duży nacisk zostanie położony na omówienie najczęstszych błędów oraz tego, jak im zapobiegać. 

Każdy uczestnik będzie potrafił określić wszystkie elementy Scruma oraz wytłumaczyć, jaki jest ich cel. Pozna również narzędzia, które może od razu zastosować w swoim projekcie.

Program:

 • Scrum Master jako Nauczyciel
 • Scrum Master jako Coach & Mentor
 • Scrum Master jako Facylitator
 • Scrum Master jako Agent Zmiany
 • Scrum Master jako Servant Leader, dla:
  • Zespołu Developerskiegoo
  • Product Ownera
  • Organizacji
 • Jak zdać egzamin certyfikujący Professional Scrum Master II?

Forma:

 • 2 dni
 • Warsztaty

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSM II o wartości 250 USD      
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 40% zniżki na egzamin PSM III

Rola Scrum Mastera jest złożona i wymaga znajomości różnych technik i postaw do tego, aby być efektywnym.

O ile PSM I kładzie główny nacisk na mechanikę Scruma, o tyle PSM II to rozwój praktycznych umiejętności Scrum Mastera.

W ciągu dwóch dni, uczestnicy dowiedzą się o krytycznych obszarach, które są niezbędne w skutecznym rozwoju Scrum Mastera.

Celem pracy w Scrumie jest działający software spełniający potrzeby interesariuszy, użytkowników i organizacji. Skuteczny Scrum Master potrafi pracować na różnych poziomach organizacji, aby to zapewnić. Szkolenie PSM II uczy, jak wprowadzać globalne optymalizacje wychodzące daleko poza Zespół Developerski.

Szkolenie ma wymiar głównie praktyczny. Dodatkowo to świetny sposób, aby przygotować się do egzaminu na PSM II.

Dzięki szkoleniu Scrum Master może wejść na kolejny poziom rozwoju.

Program:

 • Praktyki Kanbanu:
  Wizualizacja przepływu pracy
  Ograniczenie pracy w toku
  Aktywne zarządzanie przepływem
  Inspekcja i adaptacja przepływu pracy
 • Badanie efektywności przepływu:
  Throughput (przepustowość)
  Cycle time (czasu cyklu)
  Work in Progress (praca w toku)
  Work item age (wiek elementu pracy)
 • Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events)
 • Prawa rządzące przepływem wartości
 • Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSK o wartości 200 USD 
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu

Scrum jest obecnie najczęściej używanym sposobem pracy w sposób zwinny, jednak należy również widzieć w nim bazę do rozszerzenia o inne techniki i praktyki.

Professional Scrum with Kanban to szkolenie pozwalające zastosować potencjał Kanbana w codziennej pracy Zespołów Scrumowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność pracy Zespołów Scrumowych. Będą dostarczali wartość szybciej oraz będzie jej więcej w jednostce czasu.

Na dodatek zastosowanie prognozowania statystycznego znacząco poprawi przewidywalność Zespołu.

Kanban oznacza również zwiększenie transparencji projektowej i uporządkowanie przepływu pracy (ang. „work flow”).

Program: 

 • Scrum czyli empirycznie wytwarzanie produktów
 • Projekt VS Produkt
 • Techniki modelowania wizji i strategii produktu
 • Jak wejść na wyższy poziom kompetencji Product Ownera
 • Mierzenie i zarządzanie wartością biznesową (Value Driven Development)
 • Cel Sprintu
 • Zarządzanie releasami i jakością produktu
 • Zarządzanie ryzykiem i weryfikacja wartości
 • Współpraca z Zespołem Deweloperskim
 • Budżetowanie
 • Techniki zarządzania Product Backlogiem
 • Product Backlog Refinement

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Product Owner odpowiada za to, aby produkt zmierzał we właściwym kierunku, aby Deweloperzy robili rzeczy WŁAŚCIWE. To czyni Product Ownera najważniejszą osobą
w całym Scrum Teamie – jeżeli podejmie niewłaściwe decyzje, to nawet doskonały pod względem technicznym produkt okaże się porażką. Nie spełni potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz interesariuszy. 

Szkolenie, które oferujemy to 2 dni intensywnych warsztatów. Wiedza i umiejętności tu zawarte pomogą Product Ownerowi rozwinąć niezbędne/wymagane kompetencje do tego,
aby skutecznie zarządzać produktem, czyli maksymalizować wartość biznesową.
Pozwolą wyciągnąć maksimum praktycznej wiedzy dot. stosowania Scruma: efektywnie wytwarzać produkt i walidować, czy podjęte decyzje biznesowe oraz techniczne są słuszne.  

Szkolenie jest skierowane również do Scrum Masterów - pomoże im ono skuteczniej edukować swoich Product Ownerów na drodze do zwinnego wytwarzania produktów.

Program: 

 • Wizjoner:
  o Kreowanie wizji i strategii produktu
  o   Tworzenie Agile Product Roadmap
  o   Określanie Celów Projektu
 • Eksperymentator
  o   Analiza rynku
  o   Testowanie hipotez: Evidence Based Management
  o   Skalowanie produktu
 • Reprezentant Klienta
  o   Techniki dotarcia do potrzeb klientów oraz użytkowników
  o   Budowanie wartościowych inkrementów
 • Influencer
  o   Sposoby definiowania interesariuszy
  o   Zarządzanie interesarisuzami
  o   Sposoby mówienia „NIE”
 • Współpracownik 
  o   Governance 
  o   Budżetowanie
  o   Tworzenie Kontraktów
 • Decydent
  o   Frameworki walidacji decyzji
  o   Delegation Poker
  o   skupienie na tworzeniu maksymalnego wpływu przez podejmowanie jasnych decyzji i wyborów

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Praca Product Ownera jest niezwykle trudna i odpowiedzialna. To od decyzji Product Ownera zależy, czy produkt odniesie spektakularny sukces biznesowy, czy okaże się porażką.

Szkolenie PSPO – Advance to dwa dni intensywnych warsztatów, którego celem jest rozwój kompetencji Product Ownerów w najważniejszych obszarach ich pracy. Dodatkowo wyposaży ich w NARZĘDZIA pozwalające skutecznie wykonywać ich obowiązki. 

Szkolenie jest skierowane również do Scrum Masterów i Agile Coachów, którzy chcą skutecznie edukować swoich Product Ownerów.

Program:

 • Zwinność jako nowy sposób pracy
 • Poznanie struktury Scruma
 • Planowanie i prognozowanie w Scrumie
 • Rozpoczęcie pracy ze Scrumem
 • Jak zostać wspaniałym członkiem Zespołu Scrumowego 🙂

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PSM I (tak na PSM I 🙂 )
 • Dwa podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU w PMI w kategorii “Education courses provided by other third party providers”

Applying Professional Scrum (dawniej pod nazwą Professional Scrum Foundations) jest praktycznym szkoleniem, które dostarcza podstawowej wiedzy potrzebnej, do pracy ze Scrumem.

Podczas ćwiczeń, studenci pracują w Zespołach Scrumowych przez serię Sprintów, aby nauczyć się Scruma podczas … używania Scruma.

Doświadczają jak framework Scrum poprawia ich zdolność do dostarczania wartości w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

 

Program:

 • Mechanika Scruma
 • Praca w Zespole Scrumowym
 • Definition of Done
 • Praktyki zarządzania Backlogiem i "krojenie" features
 • Jakość kodu i dług techniczny
 • Praktyki zwinnej architektury
 • Rozwój oparty na testach
 • Programowanie w parach
 • Zwinne testowanie i inne praktyki zapewniające jakość
 • Używanie DevOps z Scrum

Forma: 

 • 3 dni (możliwość rozbicia na większą ilość dni)
 • Warsztaty online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER o wartości 200 USD
 • Dwa podejścia do egzaminu
 • 21 punktów PDU w PMI w kategorii “Education courses provided by other third party providers”

Uczestnicy szkolenia zyskują rzeczywisty pogląd na to, jak to jest budować oprogramowanie w Scrumie. Współpracują w trakcie serii Sprintów, stosując nowoczesne praktyki inżynierskie i używając frameworka Scrum do zarządzania złożonością. Zajęcia koncentrują się na tym, jak rozwijać i dostarczać kolejne przyrosty funkcjonalności. Studenci doświadczą rzeczywistych wyzwań i problemów, a poprzez serię sprintów nauczą się, jak stale ulepszać sposób wykonywania swojej pracy.

Kurs uczy jak zwinne praktyki inżynierskie i wspierające je narzędzia DevOps uzupełniają Scrum i zwiększają możliwości zespołu.

Kurs jest dostępny w technologiach .NET(C#), Java, NodeJS, php, a także w wersji ogólnej.

Program:

 • Czym jest Scrum czym jest UX?
 • Narzędzia UX
  - Persony VS Proto-Persony
  - UX Canvas
  - “Krzywa Prawdy”
  - Metryki UX
 • Praca UX w Definition of DONE
 • Praca UX w Product Backlogu
 • Praca UX wewnątrz Sprintu
 • Outcomes VS Output
 • Empiryczne badanie założeń i hipotez biznesowych
 • Rozwiązywanie problemów Użytkownika
 • Prototypowanie
 • Typy MVP

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PSU
 • Dwa podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU w PMI w kategorii “Education courses provided by other third party providers”

Na tym szkoleniu dowiesz się, jak zintegrować nowoczesne praktyki UX ze Scrumem i jak najefektywniej pracować w Zespołach Scrumowych.

Poznasz techniki UX, które idealnie pasują do Scruma i do pracy w zespołach cross-funkcjonalnych.

Ponadto, poznasz praktyczne narzędzia i praktyki, aby jak najlepiej współpracować z klientami oraz skutecznie zbierać od nich feedback i aplikować go w kolejnych wersjach Inkrementu Produktu.

Program:

 • Transformacja Agile
 • Narzędzia lidera:
  Model Integralności Wilbera
  Agile Leader - Model dojrzałości
  Delegation Poker
 • Rozwój ludzi
 • Mierzenie zwinności
 • Zarządzanie Oparte na Dowodach
  Obecna Wartość
  Niewykorzystana Wartość
  Czas do Wprowadzenia na Rynek
  Zdolność do Innowacji
 • Jak zatrudnić specjalistów od Agile?
 • Cele organizacji
 • Wyzwania zwinnego lidera

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PAL-E
 • Dwa podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU w PMI w kategorii “Education courses provided by other third party providers”

Stawanie się organizacją zwinną to głęboka transformacja, która wymaga od kadry wyższego i średniego szczebla oraz członków zespołów zwinnych zmian sposobu organizowania pracy, zarządzania nią i mierzenia jej wyników.

Liderzy i menedżerowie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu organizacji w osiąganiu sukcesów, jednak ich rola w zwinnej organizacji może być zupełnie inna niż ta, do której są przyzwyczajeni.

Menedżerowie i liderzy wprowadzą zmiany kulturowe i behawioralne, które są konieczne dla organizacji, aby czerpać korzyści ze zwinnego podejścia do dostarczania produktów.

PAL-E uczy, jak najlepiej wspierać, prowadzić i rozwijać swoje zespoły, aby zwiększyć ich możliwości zwinne.

 

Program: 

 • Zasady skalowania Scruma
 • Wprowadzenie do Nexusa
  • Nexus Integration Tea
  • Artefakty
  • Wydarzenia
 • Pułapki skalowania
 • Alernatywy do skalowania
 • Praktyki wspierające Nexusa
 • Sposoby na:
  • redukcję ZŁOŻONOŚCI
  • redukcję ZALEŻNOŚCI
  • skuteczną INTEGRACJĘ

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Nexus to narzędzie do skalowania Scruma, to framework, który pozwala zwiększać liczbę zespołów pracujących nad jednym produktem. Powoduje redukcję zależności między współpracującymi zespołami i problemów związanych z integracją Inkrementu Produktu.

Warsztat jest prowadzony w oparciu o całościowe studium przypadku, w którym uczestnicy szkolenia pracują wspólnie nad zeskalowaniem Scruma i rozwiązywaniem licznych problemów z tym związanych. Dokładnie zapoznają się z artefaktami oraz zdarzeniami w ramach tego frameworka. Największy nacisk zostanie postawiony na nową rolę, którą oferuje Nexus: Nexus Integration Team. Uczestnicy zostaną również zapoznani z 50 powiązanymi praktykami dotyczącymi skalowania.

Warsztat uczy jak uruchomić, ustrukturyzować, obsadzić i zarządzać dużym projektem Agile przy użyciu Scruma. W trakcie warsztatów studenci poznają infrastrukturę, narzędzia i praktyki potrzebne do skutecznego skalowania Scruma, aby zmaksymalizować wartość produktu.

konsulting-1

Konsulting

W przypadku wielu firm zauważam pewien schemat. Pojawiają się problemy i po kilku nieudanych próbach poradzenia sobie z nimi ludzie w organizacji przestają je zauważać. W takiej sytuacji jest potrzebny ktoś kto ma czyste spojrzenie i doświadczenie we wprowadzaniu zmian w organizacji. Takim kimś jest właśnie zewnętrzny konsultant.


Pomagam firmom wytwarzającym oprogramowanie ustalić z jakimi problemami się borykają i co ważniejsze pomagam znaleźć lekarstwo. Lekarstwo zwalczające nie objawy, lecz prawdziwe, głębokie przyczyny.


Schemat pracy konsultingowej:

Krok 1

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania

Krok 2

Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis)

Krok 3

Opracowanie planu naprawczego

Krok 4

Pomoc we wprowadzeniu akcji usprawniających

O mnie

Jestem trenerem Kanban University i Scrum.org oraz konsultantem w projektach IT. 

Od wielu lat pomagam organizacjom począwszy od startup’ów na korporacjach kończąc rozwiązywać najróżniejsze problemy z obszarów:

 • zarządzania procesem wytwarzania software’u,
 • zarządzania produktem,
 • ludzkich potrzeb pracowników,
 • budowania strategii całej firmy.

Gdy wymaga tego sytuacja dołączam do projektu i pomagam wyprowadzić go z krytycznej sytuacji.

Jestem ekspertem od:

 • Scruma,
 • Kanbana,
 • zarządzania wartością biznesową
 • wprowadzania zmian w organizacji.

Accredited Kanban Trainer (Kanban University)
Professional Scrum Trainer (Scrum.org)

Opinie

Terminarz szkoleń

 • VOUCHERY
 • Kanban System Design (KMP I)
 • Kanban Systems Improvement (KMP II)
 • Team Kanban Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • Professional Scrum Master II
 • Professional Scrum with Kanban
 • Professional Scrum Product Owner
 • Professional Scrum Product Owner Advanced
 • Professional Scrum with UX
 • Professional Agile Leadership Essentials
 • Scaled Professional Scrum
 • Applying Professional Scrum
 • Applying Professional Scrum Software

Każdy z Voucherów ważny jest do końca 2022 roku.

Po jego zakupie zapraszamy do śledzenia Terminów i wyboru tego najbardziej dogodnego. Wystarczy mailowo poinformować nas o wybranym terminie, a my dopełnimy reszty formalności.

W przypadku Voucherów prezentowych prosimy o kontakt (office@jakubdrzazga.com) w celu ustaleniach danych osobowych, które powinny znaleźć się na Voucherze. Przygotujemy dla Państwa wersję graficzną gotową do przesłania lub wydruku.

 
Voucher prezentowy (wzór 1) 

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

 
Voucher prezentowy (wzór 2) 

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

 
Voucher na dowolne szkolenie 

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

 
Voucher na szkolenie KMP I

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

 
Voucher na szkolenie KMP II

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

 
Voucher na PSM I 

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher na PSM II 

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher na PSK

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher na PSPO

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher na PSPO A

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher na PSU

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher na SPS

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher na PAL-E

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher na APS

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher na APS-SD
Kup Cena 3.000 PLN + VAT
 
 
 
 
 
 
17 -18 Marca 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 2021 r. 3.000 PLN + VAT)
 
4 -5 Kwietnia 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 28 lutego 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
28-29 Marca 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 2022 r 3.000 PLN + VAT)
 
12-13 Maja 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 2022 r 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
12-13 Kwietnia 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 28 lutego 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
10-11 Marca 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
24-25 Maja 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
3-4 Marca 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT 
(cena promocyjna do 31 stycznia 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
30-31 Maja 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT 
(cena promocyjna do 31 marca 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
7-8 Marca 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 2021 r. 3.000 PLN + VAT)
 
21-22 Kwietnia 2022 | on-li
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 28 lutego 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
15-16 Marca 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna 31 stycznia 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
19-20 Maja 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna 31 marca 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
25-26 Kwietnia 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 28 lutego 2022 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
31 Marca - 1 Kwietnia 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
16 - 17 Maja 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
23-24 Marca 2022 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 2022 r. 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉

 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉

Kontakt

Zastanawiasz się, które
szkolenie wybrać?

Skontaktuj się ze mną.

 • Kanban System Design (KMP I)
 • Kanban Systems Improvement (KMP II)
 • Team Kanban Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • Professional Scrum Master II
 • Professional Scrum with Kanban
 • Professional Scrum Product Owner
 • Professional Scrum Product Owner Advanced
 • Professional Scrum with UX
 • Professional Agile Leadership Essentials
 • Scaled Professional Scrum
 
 
 
 
16 -17 Października 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
29 -30 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
 
 
28-29 Października 2021 | on-line
WYPRZEDANE Cena 3.500 PLN + VAT
 
18-19 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
8-9 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
11-12 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
11-12 Października 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
6-7 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT 
(do 31 października 2021 cena promocyjna 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
18-19 Października 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
28-29 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 cena promocyjna 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
9-10 Października 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
23-24 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
14-15 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 cena promocyjna 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
20-21 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 cena promocyjna 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
4-5 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
27-28 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
 
 
 
 
 
 
20-21 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT

* prosimy o wypełnienie tych pozycji w celu skontaktowania się